Sager / Projekter

Når din virksomhed har brug for automatiseret økonomisk opfølgning og en overordnet projektstyring, er der gode muligheder i Dynamics NAV.

Sager kan bruges til samling af registreringer (forbrug, salg, køb, tekst, vedhæftede dokumenter, kontaktdata m.m.), som ønskes behandlet som ét hele – af hensyn til fakturering, overblik på indtjening eller en støtte i dagligdagen.

En sag kan opdeles i praktiske sagsopgaver (grupperinger under sagen). Grupperingerne kan være faser i projektet – eller det kan være inddelinger som timer, materialer og ekstraarbejder til en sammenligning på tværs af flere projekter. Det er oplagt at indføre genbrug af gode idéer. F.eks. kan gode skabeloner kopieres til hurtigere kalkulation og sagsoprettelse. På den måde støtter NAV en ensretning af sagsforløb.

Et salgstilbud kan dannes på baggrund af det kalkulerede projekt. Sagen kan kalkuleres direkte i NAV sagsplanlægningslinier. Der kan kalkuleres på antal, beløb, kostværdi og salgsværdi – på varer, finanskonti, ressourcer (personer eller maskiner).

Der skelnes mellem budget (det vi kalkulerer) og/eller kontrakt (det vi salgsfakturerer). Det er enkelt at opsætte en ratefakturering (f.eks. 30-60-10) og et standard tillæg på håndteringen af indkøbte varer til sagen.

Sagens livscyklus styres overordnet med status-angivelse (skabelon/tilbud/ordre/afsluttet) og NAV tilbyder et værkstøj til automatisk beregning og bogføring af VIA (værdien af igangværende arbejde) efter flere forskellige principper.

På den enkelte sag er et rigtigt godt overblik på budget, forbrug og fakturering.