Produktion

Materialetræk, kostpriser, leveringstider og varesporing (batchstyring eller serienummer-registrering) og hvis produktions-planlæggeren ønsker vished for ordretræk, lagertal og ressourcetræk før igangsætning/omstilling,så er NAV et godt bud på en fuldt ERP-integreret produktionsstyring. Dertil kommer funktionalitet til styring af underleverancer og automatiseret indkøbsdisponering.

Det grundlæggende praktiske i NAV produktionsstyring er princippet om genbrug (flere varer kan produceres fra samme rute eller stykliste) og muligheden for versionering af styklister og ruter. Dertil kommer muligheden for planlægning direkte fra salgsordren – eller via en simpel ordreplanlægning – eller via en mere kompliceret beregning, hvor ’alle’ niveauer og behov medtages i en egentlig MRP-plan.

Når en ny produktionsordre dannes, så holder den varen (eller varerne) – og komponenterne fra styklisten som er kopieret til p-ordren. Styklister kan være i mange niveauer. I p-ordren kan komponenter ændres specielt til denne ordrer – og når ordren færdigmeldes er sporbarheden intakt, da komponentlisten til den producerede vare er gemt i den færdige p-ordre.

En p-ordre kan være simuleret, planlagt, fastlagt, frigivet og færdig. Hvor mange steps er nødvendige for Jer? Der skal besluttes materialetræk overordnet. Hvornår trækkes råvarerne fra lageret? Er det automatisk ved frigivelsen til produktion eller er det ved færdigmelding. Eller er det en rute-sat manuel angivelse?

Sporbarheden fra salgsordre til produktionsordre giver flere i virksomheden mulighed for præcist at servicere forespørgsler om leveringstid og antal. Megen intern kommunikation støttes med konkret viden fra systemet ved indførelse af produktionsstyring.

Der er mange veje til Rom – og mange muligheder i NAV produktion. Produktionsstyring er altid et spørgsmål om valg og praktik. Vi stiller gerne op til en workshop med forudgående analyse.