Den mindre opgave

Det er væsentligt, at vi forstår opgaven - og det ønskede resultat. Vi taler derfor sammen om baggrunden, om muligheder og analyserer alternativer.

Først derefter kan vi foreslå en løsning. Den skitserede løsning og det estimerede forbrug af timer godkendes af Jer før igangsætning.