Den større opgave / projektet

1. Analyse

Nplus skal forstå opgaven og de ønskede resultater. Vi skal forstå hinanden.
Vi afsætter god tid til den nødvendige analyse af såvel baggrund som fremtid og vi analyserer i lyset af projektets prioriterede mål.
Anne Gram besøger jeres virksomhed en eller flere dage. Beslutningstagere og brugere (alle berørte funktioner) interviewes om de forskellige arbejdsgange. Jeres hverdag gennemgås og flere synsvinkler anvendes på de daglige opgaver og de fremtidige løsninger.

2. Dokumentation

Nplus projektplan indeholder mængderne. Hvad skal ske, hvordan skal det ske, hvem er involveret, og hvornår sker det. Når mængderne kendes sætter vi økonomi på opgaverne. Projektplanen godkendes af jer før igangsætning.

3. Projektforløb og aflevering

Vi arbejder tæt sammen med jer i hele projektet. I selve projektforløbet har vi en ekstra tæt dialog og holder hinanden op på projektplanen. Jeres test er væsentlig og helt nødvendig for overleveringen af viden om jeres system og arbejdsgange. Brugerne klædes på til de daglige rutiner.

4. Igangsætning og løbende drift

I de første dage/uger er vi ekstra opmærksomme på at være lige ved siden af arbejdspladserne. Vi følger udviklingen i jeres miljø og sammen kommer vi godt i gang. I hverdagen er vi også tæt på. Vi er ikke længere væk end telefonen og en opkobling til din arbejdsplads.